امروز شنبه, 3 فروردين 1398 ساعت
مناسبتها ارتباط با ما درباره ما

پایگاه خبری - فرهنگی - اجتماعی ( فیشور ) حاصل تلاش گروهی از جوانان فیشوری است که ، با هدف یاری به جریان اطلاع رسانی آزاد ، راه اندازی شده است

این پایگاه با حفظ نگاه ویژه خود به مسایل خبری - اجتماعی - فرهنگی  فیشور و منطقه، ضمن پرهیز از درگیری های کم فایده رسانه ای ، آماده است تا با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران ، فرهیختگان و مسؤلان فیشور و منطقه ، محل مناسبی برای تضارب آراء و اندیشه ها و ارائه ان به عموم مردم فراهم آورد

پایگاه خبری - فرهنگی - اجتماعی ( فیشور ) بلندگوی هیچ جریان فکری و محله ای نیست و فقط حقایق را بازگو میکند ، مشی ما در انتشار اخبار فقط ، امید افرینی و آگاهی بخشی در جهت ارتقاع ، به آحاد جامعه است . صداقت و سرعت در ارائه اخبار و انصاف در نگارش و انتشار تحلیل ها و مقالات سرلوحه دستندرکاران پایگاه ( فیشور ) است

پایگاه خبری - فرهنگی - اجتماعی ( فیشور ) علاوه بر رعایت تمامی قوانین حقوقی مربوط به مطبوعات ، بر خود فرض دانسته که از محدوده اخلاق حرفه ای ژورنالیستی خارج نشود. پرهیز از انتشار اخبار غیر واقعی ، دوری از درشت نمایی های مغرضانه ، اجتناب از توهین و تهمت ، ذکر منابع خبری ( در صورت نقل یا ترجمه ) و درج جوابیه ها ، از جمله این موارد است. تمامی نظراتی که از طریق صفحات داخلی یا از طریق صفحه تماس با ما ارسال شوند ، با دقت مطالعه شده ، احتمالا" منتشر و در صورت لزوم با فرستنده تماس گرفته خواهد شد

همکاران فیشور پیشاپیش از راهنمایی ها و نقدهای مخاطبان و به خصوص همکاران گرامی در جهت رفع نقایص فنی و محتوایی و ارتقای کیفی این پایگاه خبری - فرهنگی - اجتماعی استقبال میکند