امروز شنبه, 3 فروردين 1398 ساعت
مناسبتها ارتباط با ما درباره ما

نظر شما در مورد راه اندازی این وبگاه چيست؟
نیازی نبود ( 40 )
20.3%
بد نیست ( 3 )
1.52%
ضروری بود ( 158 )
80.2%
آیا میشود در فیشور به منظور تقلیل هزینه عروسی در جهت کمک به جوانان، عروسی دسته جمعی گرفت
نخیر ( 11 )
13.41%
شاید ( 4 )
4.88%
عمل در کار نیست ( 41 )
50%
بله ( 26 )
31.71%
زمین استادیوم ورزشی فیشور متعلق به کدام یک از گزینه ها میباشد
اوقافی ( 13 )
9.29%
شخصی ( 15 )
10.71%
مردمی ( 111 )
79.29%
عملکرد دهیار فعلی فیشور را چگونه ارزیابی میکنید
خوب ( 10 )
10.1%
عالی ( 62 )
62.63%
ضعیف ( 27 )
27.27%
در آستانه فرا رسیدن نوروز 1391 و فصل عروسی ها در فیشور ، نحوه برگزاری این مراسم ها را چگونه ارزیابی می نمایید
خوب و باحال ( 17 )
21.52%
تکراری و بد ( 13 )
16.46%
هزینه تراشی زیادی ( 21 )
26.58%
خیلی قدیمی و ناکار آمد ( 8 )
10.13%
خسته کننده ( 21 )
26.58%
محتوای ماهنامه بهار فیشور را چگونه ارزیابی میکنید...؟
عالی ( 66 )
45.52%
خوب ( 25 )
17.24%
ضعیف ( 55 )
37.93%
توسعه فرهنگی در جامعه فیشوری را چگونه ارزیابی می نمایید
عالی ( 15 )
13.39%
خوب ( 15 )
13.39%
ضعیف ( 14 )
12.5%
خیلی ضعیف ( 17 )
15.18%
هیچ گونه توسعه ای انجام نگرفته است ( 51 )
45.54%
ظرفیت و فرهنگ جامعه را در مورد خبر و خبررسانی چگونه میبینید
بسیار ضعیف ( 41 )
58.57%
خوب ( 6 )
8.57%
متوسط ( 8 )
11.43%
عالی ( 15 )
21.43%
به نظر شما نامزد های شورای اسلامی فیشور باید دارای چه ویژگی هایی باشند
مخلص و خدمتگزار ( 7 )
8.24%
تحصیل کرده و متخصص ( 10 )
11.76%
مردمی و با حوصله ( 1 )
1.18%
هر سه گزینه ( 67 )
78.82%
در آستانه فرا رسیدن نوروز 1392 به منظور تقلیل هزینه عروسی موافقت و یا مخالفت خود را با برگزاری عروسی دسته جمعی اعلام نمایید
مخالف عروسی دسته جمعی ( 12 )
26.67%
موافق عروسی دسته جمعی ( 33 )
73.33%
به نظر شما استفاده و دخالت دادن اشخاص غیر بومی ساکن فیشور در اداره روستا به صلاح مردم است یا خیر؟
مهم نیست چه کسی اداره کننده باشد، مهم آن است که کار درست انجام شود ( 38 )
31.4%
خیر ، تا افراد بومی هستند نیاز به غیر بومی نیست ( 32 )
26.45%
در صورت کاردان بودن شخص، بله به صلاح مردم است ( 48 )
39.67%
فرقی نمیکند ( 3 )
2.48%
عملکرد دهیاری فیشور را چگونه ارزیابی میکنید
ضعیف ( 79 )
52.32%
متوسط ( 28 )
18.54%
خوب ( 21 )
13.91%
عالی ( 23 )
15.23%